İzmir K.K. Bütünleşik Afet Yönetimi Çalışma Grubumuz Kuruldu

24 Şubat 2022