HAKKIMIZDA

Afetler konusunda en önemli sorunun afet öncesine dair bilgi, bilinç, farkındalık, hazırlık, önlem alma ve riski azaltma sorunu olduğunu görerek, bu konulara dair çalışmalar yapmaya yöneldik. Konuya dair ulusal ve uluslararası faaliyetleri, mevzuatı, akademik çalışma ve bilimsel araştırmaları gözden geçirdiğimizde, karşımıza genel anlamıyla risk azaltma olgusu çıkmaktadır. Bu gerçekten hareketle; etkin risk azaltma faaliyetlerini önceleyen, bu konuda yaygın eğitim, aydınlatma ve farkındalık çalışmaları yapan, bununla birlikte afete maruz kalan yurttaşlarımızın da yaralarını saran, onları yalnız, savunmasız ve dayanışmasız bırakmayan bir DERNEK çatısına ihtiyaç olduğuna karar kılarak, İZ-AFED'i kurduk. İZ-AFED Olarak; Japonya ve Şili başta olmak üzere, afetlere dirençli ülkelerin yüzyıla varan deneyimlerinin birikimi olarak, HYOGO ve SENDAİ konferans bildirgelerini; bu bildirgelerde yer alan bilimsel ve evrensel ilkeleri destekliyoruz. Birleşmiş Milletler Uluslararası Stratejik Afet Risklerini Azaltma kuruluşu UNISDR ((United Nations International Strategy for Disaster Reduction) tarafından desteklenen, risk yönetimine endeksli, 'Bütünleşik Afet Yönetim Sistemini' destekliyor, çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz.


325 Faal Üye
22 Etkinlik
122 Fotoğraf